Misyon - Vizyon

Misyonumuz

Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma yapmak, kadının değerlerinin ve statüsünün geliştirilmesi ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası örgüt    ve    birimlerle    eşgüdüm    sağlamak     ve     işbirliği     içinde     bulunmak,   kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konferans, seminer, kurs ve atölye çalışmaları düzenlemek ve çeşitli kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda önerilen projeler ile kişisel araştırma projelerini desteklemek ve yürütmektir.

 

 

Vizyonumuz

Merkezin vizyonu kadın araştırmaları alanında faaliyet gösteren ya da konuyla ilgili tüm örgüt ve kuruluşlarla işbirliği geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, misyon doğrultusunda farkındalık yaratmak ve bu kapsamda çalışan öncü merkezlerden birisi haline gelmektir.


Başa Dön