İKÇÜKAM, 2. Uluslararası Kadın Kongresi’ne katıldı

4-5 Ekim 2018 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKAUM) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kadın Kongresi’ne İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÇÜKAM) Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Burcu Öksüz ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Melike Tekindal bildirileri ile katıldı.

Dr. Öksüz, “Kadın Akademisyenlerin Kariyer Gelişimi: Fırsatlar ve Engeller Üzerine Bir Araştırma” başlıklı bildirisinde, İzmir’de bulunan üçü devlet, ikisi vakıf olmak üzere beş üniversitede görev yapan profesör ve doçent unvanlarına sahip 35 kadın akademisyenle yaptığı görüşmelerden elde ettiği araştırma bulgularına göre, kadın akademisyenler akademik ilerlemede erkeklerle eşit olduklarını düşünmekle birlikte, özellikle akademik yönetim görevlerine gelme konusunda problemler yaşadıklarını, kadınların toplumsal rollerinin ve evliliklerinin doğrudan akademik hayatlarını etkilediğini belirtmişlerdir.  

Dr. Tekindal’ın Dr Seda Aktepe ile birlikte mülteci kadınların deneyimlerini, yaşadıkları sorunlarla birlikte sahip oldukları güçleri görünür kılmak ve mülteci kadınlarla çalışan sosyal hizmet uzmanlarının sahip olduğu rolleri, görevleri, uygulamaları ortaya çıkarmak; mülteci kadınların güçlenmelerine yönelik önerilerini şekillendirmek amacıyla farklı illerde ve kurumlarda çalışan 8 sosyal hizmet uzmanı ile yaptıkları “Sosyal Hizmet Uzmanlarının Gözünden Mülteci Kadınlar ve Güçlenme Odaklı Uygulamalar” başlıklı araştırma sonuçlarında ise; “mülteci kadın olma” ana temasıyla, “kurumların verdikleri hizmetler”, “sosyal hizmet uzmanlarının güçlenme odaklı uygulamaları (mikro–mezzo-makro uygulamalar)” ve “kadınların yaşadıkları sorunlara (temelde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı sorunlar ile bireysel farklılıklardan kaynaklı sorunlar)” yer verilmiştir. Ayrıca “mülteci kadınların güçleri /güçlü yanları (evini ve ülkesini terk etme kararı verme, farklı kültüre uyum becerisi, iletişim ve ilişkilerde kilit rol oynama, üretime atılma isteği)” üzerinde durulan çalışmada, sosyal hizmet uzmanlarının konu ile ilgili önerilerine de yer verilmiştir. Analizlerde sorunların yanı sıra “mülteci kadınların güçlü yanları (evini ve ülkesini terk etme kararı verme, farklı kültüre uyum becerisi, iletişim ve ilişkilerde kilit rol oynama, üretime atılma isteği)” üzerinde durulmuştur.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön