İKCÜKAM “Kadına Şiddete Hayır” Diyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, cinsiyet ayrımcılığının, ataerkil toplumsal şiddetin ve aile içi her türlü şiddete karşı kadın dayanışmasının görünür kılınmasının gerekliliğini, kadına yönelik her türlü şiddetin, acı ve ızdırap veren, yaşam hakkını tehdit eden, toplumu derinden yaralayıp zayıflatan, aile birliğini zedeleyip, anne ve çocuk sağlığını bozan son derece önemli bir toplumsal sorun olduğunu ve tüm bunların töre, gelenek ya da başka hiçbir gerekçe ile asla meşrulaştırılamayacağını belirterek Kadına Şiddete Hayır diyor.

 

 


Başa Dön