Mobbing (Psikolojik Taciz) Milli Bir İsraftır, Farkında mısınız?

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Araştırma Merkezi (İKÇÜKAM) ve Mobbing ile Mücadele Derneğinin (MOBBİNGDER) ortaklaşa 25 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirdiği “Mobbing (Psikolojik Taciz) Milli Bir İsraftır, Farkında mısınız?” konulu panel ülkemizde son dönemlerde sık sık duyduğumuz bir kavramı ele aldı: Kamu  kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen ve çalışanların itibarını, onurunu zedeleyen, verimliliğini azaltan, sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkileyen psikolojik taciz,  mobbing adı altında toplumda zaman zaman konuşulur hale geldi ve  kısmen de olsa bir bilinç oluşmaya başladı. 


Başa Dön