İKÇÜKAM Kurucu Müdürü Mesajı

Ülkemizde 1980 ve sonrasında, kadının statüsünü yükseltme ve toplumsal cinsiyet eşitliliği konusunda toplumun daha duyarlı hale getirilmesi amacıyla üniversiteler bünyesinde ‘Kadın Sorunları/Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezleri’ kurulmaya başlamıştır. Merkezler bu doğrultuda bilimsel araştırma ve etkinlikler yaparak, ulusal ve uluslararası örgüt ve birimlerle eşgüdüm sağlayıp işbirliği gerçekleştirerek ‘kadın konusu’ ve ‘kadın sorunlarına’ bilimsel çözüm önerileri getirmeyi hedeflemişlerdir. Bu doğrultuda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi kuruluşundan çok kısa bir süre sonra bu konudaki duyarlılığını ortaya koyarak ‘İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKÇÜKAM)’ın kurulması ve hayata geçirilmesi hususunda hızlı bir adım atmıştır. Merkezin kurucu ve ilk müdürü olarak merkezimizin çok kısa sürede ses getiren ve başarılı bilimsel etkinliklere ve işbirliklerine imza atmasından, dış paydaşlar ve konunun uzmanları tarafından aranan ve başvurulan bir merkez haline gelmesinden büyük bir onur ve mutluluk duymaktayım. Görev sürem sonunda bayrağı benden sonra gelen meslektaşlarıma teslim ederken merkezimizin gelecekte de alanında uzman öğretim üyelerimiz, duyarlı yönetimimiz ve gönüllü gençlerimizle daha nice başarılara imza atmasını ümit ediyorum. Merkezimize ve çalışmalarımıza destek verecek herkese şimdiden teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Birlikte KADININ GÜCÜNÜ göstermek ve yaşatmak üzere…

 

Saygılarımla.

 

 

İKÇÜKAM KURUCU VE İLK MÜDÜRÜ (2014-2017)

Yrd. Doç. Dr. Elif DENİZ

İİBF İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi & Pazarlama A.B.D. Öğretim Üyesi


Başa Dön