İKÇÜKAM ile "Kadına Yönelik Şiddete Hayır"

Dominik Cumhuriyeti’nde Mirabel kız kardeşlerin tecavüz edildikten sonra vahşi bir şekilde öldürülüp bir uçurumun kenarında cesetlerinin bulunduğu 25 Kasım utanç günü  ve insanlık ayıbının yıl dönümüdür. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi her türlü şiddete karşı kadın dayanışmasını görünür kılan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’nde İKÇÜKAM çatısı altında sizleri birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

Gelin, birlikte  ‘Kadına Yönelik Şiddete Dur’ diyelim.

Kelebek etkisi için bizimle var mısın?

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (IKÇÜKAM)   

 İletişim: ikcukam2017@gmail.com

Başa Dön